Czy jadąc na Goa trzeba się szczepić?

szczepieniaPrzed wyjazdem do Indii należy wykonać obowiązkowe, i zalecane szczepienia oraz zaopatrzyć się w środki farmaceutyczne stosowane w profilaktyce, i leczeniu chorób występujących na terenie kraju oraz w leczeniu problemów zdrowotnych mogących wystąpić podczas podróży. Działania te należy wykonać na 4-6 tygodni przed planowaną podróżą tak, aby mieć czas na przyjęcie wszystkich niezbędnych szczepionek oraz leków w celu uzyskania wymaganego efektu ochronnego. Nawet jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż 4 tygodnie, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania informacji na temat możliwości wykonania szczepień, a także przyjęcia chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej, wyboru leków do apteczki, itp. Po poradę lekarską należy zgłosić się do placówek służby zdrowia mających doświadczenie w ww. zakresie .